Villkor

Villkor

Genom att gå in på www.bastcasinos.se samtycker du till att vara bunden av dessa webbplatsens användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar.

Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar.

Tillämplig lag

Varje anspråk som rör bastcasinos.se: s webbplats ska regleras av Rumäniens lagar utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Använd licens

Tillstånd ges tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på www.bastcasinos.se webbplats för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:

modifiera eller kopiera materialet;

  • använda materialet för något kommersiellt ändamål, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  • försöka dekompilera eller omvandla programvara som finns på webbplatsen www.bastcasinos.se;
  • ta bort eventuella upphovsrätt eller andra äganderätt från materialet;
  • eller överföra materialet till en annan person eller ”spegla” materialet på någon annan server.
  • Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot något av dessa.

När du har avslutat din visning av dessa material eller efter att licensen har avslutats måste du ta bort allt nedladdat material som du har, antingen i elektroniskt eller tryckt format.

varning

Materialet på webbplatsen www.bastcasinos.se tillhandahålls ”som det är”. bastcasinos.se lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avstår härmed och negerar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller brott mot immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar www.bastcasinos.se inte några uttalanden angående riktigheten, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats. Det är en skyldighet för användaren att kontrollera alla villkor både på bastcasinos.se och på kasinot de kommer att registrera sig på, känner till deras lands spellagar och vara över 18 år eller högre när de går in på vår webbplats och de kasinowebbplatser som anges. bastcasinos.se ansvarar inte för felaktig information på vår webbplats och ansvarar inte för vad våra besökare gör efter att de lämnar bastcasinos.se.

Begränsningar

Under inga omständigheter ska www.bastcasinos.se hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott,) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialet på denna webbplats. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar kanske inte gälla dig.

Revisioner och Errata

Materialet som visas på webbplatsen www.bastcasinos.se kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. www.bastcasinos.se garanterar inte att informationen och materialet på dess webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell.

Ändringar av webbplatsens användarvillkor

www.bastcasinos.se kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan ytterligare meddelande.

Senast uppdaterad den 05/02/2021

© Copyright 2021 Bast Casinos
Powered by WordPress | Mercury Theme